FETÖCÜ MEMURLARI BELİRLEMEDE RİSK KRİTERİ

FETÖcü memurları belirlemede risk kriteri

FETÖ/PDY mensuplarının OHAL yetkileriyle temizlenmesinin ilk adımları atılıyor. KHK ile yetkilendirilecek her bakanlık, örgüt mensubu kamu çalışanlarını tasfiye edecek.

  •  

Olağanüstü hal ilanının ardından devlet mekanizması içinde FETÖ’ye mensup kamu çalışanlarının tasfiyesi için yol haritası belirlendi. Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) her bakanlığa tasfiyeler konusunda yetki verilecek. Bakanlıklarda kurulan komisyonlar belirlenen 10 kritere göre karar verip listeyi hazırladıktan sonra ilgili bakanın onayıyla tasfiyeler gerçekleştirilecek

Bakanlar Kurulu toplantısında, 2 yöntem görüşüldü. Birincisi çekirdek bir kadro üzerinden gidip halkayı genişleterek PDY mensuplarının tasfiye edilmesi, ikincisi ise halkayı geniş tutup çok geniş liste üzerinden ayıklamayı yaptıktan sonra bu suç örgütü içinde aktif olarak yer almış isimlerin atılması, uzaklaştırılması. Etkin bir bakan, ikinci yöntemin benimsendiğini belirtirken, “Darbeye kalkışacak kadar ileri gittiler. 2-3 gün değil, 1 saati bile boşa harcarsanız gecikmiş olursunuz” diye işin vahametini ortaya koydu.

PDY mensuplarının tespitinde istihbarat birimlerinin ele geçirdiği özel yazışma programındaki paylaşımlar, sosyal medya paylaşımları, telefon konuşmaları, mesajların yanı sıra Bank Asya gibi ekonomik network’lar üzerinden yürütülen para trafiği içindeki isimler de değerlendiriliyor. Sendikalar, sivil toplum örgütü adı altındaki örgütlenmeler üzerinden gidiliyor.

2014’te Vergi Denetim Kurulu’na alınan 5 bin kişinin büyük çoğunluğunun bu yapının mensubu olduğu üzerinde duruluyor. FETÖ’nün şirketlerin vergi denetim dosyalarıyla ilgili sorunlarını çözdüğü, “himmet” adı altında bu şirketlerden örgüte para aktardıkları tespit edildi. Tasfiyeler yapılırken 10 kriterin çoğunluğuna uyan isimler üzerinden ilerleniliyor. Görevde hızlı ve hayatın olağan akışını aykırı bir şekilde yükselen isimler de çıkarılıp tasfiye ediliyor.

Kamudan tasfiye edilecek PDY mensuplarının ve ailelerinin kriminalize olmaması, radikalleşmemesi, sosyal ve ekonomik yaralar açılmaması için tedbirler de düşünülüyor. Hükümet, işyerleri kapatıldığı için işsiz kalan öğretmen, doktor, hizmetli ve masum çalışanlar için tedbir alacak.

AZ RİSKLİ-RİSKLİ-ÇOK RİSKLİ’
FETÖ/PDY mensuplarının kamudan tasfiyesi konusunda merkezi işlem yerine bir kanun hükmünde karaname (KHK) ile bakanlıklara yetki verilecek. 10 başlıkta oluşturulan parametrelerin büyük bölümüne uyanlar, “az riskli-riskli-çok riskli” olarak sınıflandırılıyor ve kriterlerin çoğunluğuna uyanlar hakkında her bakanlık işlem yapıyor.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu, toplam 2847 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını, FETÖ/PDY örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu gerekçesiyle meslekten çıkardı.

HSYK, meslekten çıkarma kararlarına ilişkin gerekçesini açıklarken, hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında hangi kriterler çerçevesinde değerlendirme yapmış olduğunu da belirtti.

Meslekten çıkarmalar OHAL kapsamında yapıldı

15 Temmuz 2016 tarihli kalkışma sonrası ilan edile OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı KHK; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hâkim ve savcılar hakkında HSYK Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verileceğine hükmetmişti.

Bu kapsamda HSYK Genel Kurulunca yapılan değerlendirme neticesinde, toplam 2847 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı.

Meslekten çıkarmada hangi bakılan kriterler

HSYK Genel Kurulunun meslekten çıkarmalara ilişkin gerekçesine bakıldığında, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında 667 sayılı KHK kapsamında meslekte kalmalarının uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılırken;

**İlgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetlerinin,

**Hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarının,

**Yurtdışına gönderilmelerinin,

**Özel yetkili savcılıklara veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya unvanlı olarak yapılan atamalarda dikkate alınan kriterlerin,

**Teftiş Kurulu Başkanlığına başkan, başkan yardımcısı veya müfettiş olarak yapılan atamalarda dikkate alınan kriterlerin,

**İdari kurumlara tetkik hâkimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı v.s. şeklinde yapılan atamalarda dikkate alınan kriterlerin,

**Özlük dosyalarındaki bilgi ve belgelerin,

**Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların,

**İlgililer hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararların,

**Mahallinde yapılan araştırmaların,

**FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemlerin ve verdikleri kararların,

**Örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtların,

hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun FETÖ/PDY mensubu oldukları Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele birimlerince düzenlenen raporlarla sabit olan örgüt üyeleri hakkında tayin ettiği disiplin cezalarının ve muhalefet şerhlerinin,

**Sosyal çevre bilgilerinin,

**Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilen bilgi ile belgelerin,

**İlgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın niteliği ve isnat edilen suçlamalar ile gözaltı ve tutuklama kararlarının,

**Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanaklarının,

**İtirafçıların beyanlarının,

**Diğer bilgi ve belgelerin

göz önünde bulundurulduğu anlaşılmaktadır.