SON EKLENENLER

YÖK ırkçılardan rahatsız

Türkiye, uluslararası öğrencileri çekme konusunda önemli adımlar atarken CHP'li belediyelerin din ve ırk üzerinden ayrımcı politikaları YÖK'ü rahatsız etti. YÖK, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan önlem almalarını istedi. Adalet Bakanlığı'nın ırkçı uygulamalara karşı çalışma yürüteceği belirtiliyor.
25 Nisan 2024 08:55

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), özellikle sosyal medya üzerinden yapılan gayri insani tutumlardan dolayı duyulan rahatsızlıkları Adalet Bakanlığı'na iletti. Bu kapsamda, uluslararası öğrencilere yapılan ayrımcı davranışlara karşı yaptırım uygulanması söz konusu olacak. Yetkililer, bu durumun öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilemesinden dolayı üzerine gidilmesi gereken bir tehlike olduğuna dikkat çekiyor.

ÇOĞU KENDİ İMKANLARIYLA OKUYOR

Türkiye'de 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci yüksek öğrenim görüyor. Türkiye dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girerek, yüksek öğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geldi. YÖK'ün hedefi ise bu alanda dünyada ilk 5'e girmek. YÖK, kaynaklarından edinilen bilgiyi göre, uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti Türk vatandaşı öğrenciler için herhangi bir hak kaybına neden olmuyor. Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürüyor ve Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönüyorlar. Kendi ülkelerinde bu öğrencilerin birçoğu devlet kurumlarında ciddi görevler üstleniyor.

BAKANLIK DÜZEYİNDE ÇALIŞMA

YÖK, özellikle son zamanlarda Karabük ve Bolu başta olmak üzere uluslararası öğrencilere karşı yoğun bir şekilde uygulanan olumsuz algı sebebiyle hareket geçti. Bu konu ile ilgili duyulan rahatsızlık önce İçişleri Bakanlığı'na ardından Adalet Bakanlığı'na iletildi. YÖK kaynakları rektörlüklere herhangi bir talimat verilmediğini sürecin bakanlık düzeyinde yürütülmesi yönünde bir karara varıldığını söyledi. Özellikle ırkçılık niteliğinde olan söylemler ve uygulamalar ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürütmesi bekleniyor.

FARKINDALIK GİTTİKÇE ARTIYOR

YÖK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası öğrencilere yönelik dili, dini, ırkı, rengi üzerinden yapılan, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü söylem ve eylemlere yönelik yaptırımlar uygulanması için adım atılacak. Kaynaklar, bu konunun öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilemesinden dolayı üzerine gidilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekti. YÖK'ün bu konuda art arda açıklamalar yapmasının, kamuoyunda bir karşılık bulduğunu ve üniversitelerin de yaptığı açıklamalarla farkındalığın artmaya başladığı kaydedildi.

Haklarını Türkiye'de arayabilirler

Kendilerine yönelik ırkçı söylem ve uygulamalar ile ilgili yabancı öğrenciler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ve Cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet yollu başvurabilir. Türk hukuk mercileri ise Anayasa'nın 10. maddesi, 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kanunu'nun 3. ve 5. maddesi, Türk Ceza Kanunu'nun nefret ve ayrımcılık başlıklı 122.maddesi çerçevesinde cezai müeyyide uygulanmasına karar verebilir.

AİHM yolu açılır

Ayrımcılık yasağının ihlali halinde, konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlalin sona erdirilmesi, sonuçlarının giderilmesi, tekrarlanmasının önlenmesi, adlı ve idari yoldan takibin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlü. TCK'nın 122.maddesi çerçevesinde bu hak ihlaline yol açan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İç yargı yollarının tüketilmesi durumunda hak ihlaline uğrayan kişi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabiliyor. En nihayetinde tüm bu yollar tüketilince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılabilir.

YENİ ŞAFAK

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER