Uşak Üniversitesinde Bazı Yönetmelikler Yürürlükten Kaldırıldı

Uşak Üniversitesinde Bazı Yönetmelikler Yürürlükten Kaldırıldı
06 Mart 2021 07:47

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BALKAN ÜLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2012 tarihli ve 28221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SU VE TOPRAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YEŞİL EKONOMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uşak Üniversitesi Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

AKADEMİ DÜNYASI

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #