SON EKLENENLER

Üniversite Yöneticilerinin Ek Gösterge Sorunu Ne Zaman Çözülecek?

Bu yazıda üniversite idari teşkilatında görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreterlerinin ek gösterge sorunu ele alınacaktır.
16 Ocak 2024 11:57

Üniversitelerin idari teşkilatı 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; üniversite idari teşkilatı genel sekreterlik ve ilgili daire başkanlıkları ile fakülte ve yüksekokul idari teşkilatından oluşmaktadır.

Bilindiği üzere, 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Kanun ile üniversite idari teşkilatında görev yapan yöneticilerin ek göstergeleri aşağıdaki şekilde değişmiştir.

UNVAN

ESKİ EK GÖSTERGE

YENİ EK GÖSTERGE

Üniversite Genel Sekreteri

3600

4400

Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı

3000

3600

Üniversite Daire Başkanı

3600

4200

Fakülte Sekreteri

3000

3600

Enstitü Sekreteri

2200

3600

Yüksekokul Sekreteri

2200

3600

Söz konusu Kanun ile üniversite idari teşkilatında görev yapan 6 yöneticiden 4'ünün ek göstergesi 3600 olarak düzenlenmiş olup genel sekreter yardımcısının ek göstergesinin daire başkanından düşük kaldığı görülmektedir.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca genel sekreter yardımcısı doğrudan genel sekretere bağlı olarak görev yapmaktadır. Hiyerarşik olarak daire başkanının üstü konumda olan üniversite genel sekreterinin ek göstergesinin genel sekreter hariç diğer yöneticilerin üstünde belirlenmesi gerekmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde görev yapan yöneticilere bakıldığında; genel sekreter kadrosuna atananların, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananların bakanlık müstakil daire başkanları, daire başkanlığı kadrosuna atananların ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek göstergeden aynen yararlanacakları düzenlenmiştir. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi genel sekreterinin 6400, genel sekreter yardımcısının 4400, daire başkanlarının ise 4200 ek göstergeden yararlanacağı görülecektir.

Sonuç olarak; 7417 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreterlerinin ek göstergesinin 3600'de eşitlenmesinin olumlu değerlendirilebileceği, ancak görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik durumu gibi kriterler ve büyükşehir belediyelerinde görev yapan emsal yöneticiler (büyükşehir belediyesi genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı) esas alınarak üniversite idari teşkilatında görev yapan yöneticilerin ek göstergelerinin gözden geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

MEMURLAR.NET

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER