BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.
08 Mayıs 2019 00:25

8 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı: 30768

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2016 tarihli ve 29922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezin amacı, Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek; Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmak; ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ya da yurt dışında yabancı dil olarak Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilecek olanlar için ilgili mevzuat çerçevesinde kurs veya sertifika programı açmaktır.”

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkezin amacı doğrultusunda yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Halk Bilimi, Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Dilbilim, Filoloji, Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, Zaza Dili ve Edebiyatı bölümlerinden/ana bilim dallarından herhangi birinden mezun olan ya da 3. ve 4. sınıfında okuyan öğrencilere Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin uygulama programları, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika vermek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu gündem maddesi olması halinde Müdürün daveti ile toplanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/12/2016

29922

BİNGÖL GÜNDEM

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #