SON EKLENENLER

3600 ek gösterge düzenlemesi üniversite personeline nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge düzenlemesinde her memur için öngörülen 600 puanlık ek gösterge artışı En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı birçok ödemeyi etkileyerek birçok ödeme artışına sebep olacaktır. Hatta daha önceki yazılarımızda işçiler için ödenen kıdem tazminatı tavan tutarının dahi artacağını belirtmiştik. Bu yazımızda konuyu üniversite personeli açısından açıklamaya devam edeceğiz.
19 Haziran 2022 13:06

En yüksek devlet memuru aylığındaki artışın mali yansımaları

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Ek göstergelerin her kademede 600 puan artırılacağı ifadesi üzerine 8000 ek göstergeli Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın aylığının artacağı anlaşılmaktadır. Bu durum ise En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı ödemelerin de artacağı anlamına gelmektedir.

Her kademedeki memurun ek göstergesinin 600 puan artması sonucunda En Yüksek Devlet Memuru aylığı (8600+1500)* 0,235445= 2.377,99 TL olacaktır. Katsayılarda yapılan artış sonrasında bu rakam daha da artacaktır.

Dolayısıyla memurlara ve emeklilere yapılacak ödeme beklenenden daha da fazla olacaktır. Yani tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 9500*0,235445= 2.236,72 TL'den 10.100*0,235445= 2.377,99 TL'ye yükselecek, böylelikle memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan ilave bir artış daha sağlanacaktır. Ümit ederiz ki 600 puan ilave ek göstergenin sonuçları iyi analiz edilmiştir. Çünkü bu artış En Yüksek Devlet Memuru aylığına bağlı bir çok ödemeyi etkileyecektir.

Üniversite ödeneği artıyor

Üniversite ödeneği, öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memurunun ek gösterge dahil aylığı olan 10.100* 0,235445= 2.377,99 TL olup aşağıda belirlenmiş bulunan oranların uygulanması suretiyle bulunacak tutarda ödenmektedir

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara% 245'i,

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara% 215'i,

3) Doçent kadrosunda bulunanlara% 175'i,

4)Doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara% 175'i

5) Diğer Öğretim elemanlarından;

a) Birinci dereceden aylık alanlara% 130'u,

b) İkinci dereceden aylık alanlara% 117'si,

AHMET ÜNLÜ 

YENİ ŞAFAK

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER