DOKUZ TİP MİZAÇ (DTM) 9 TİPİ NEDİR? ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Olumlu potansiyelleri nelerdir? Desteklenmesi ve dengelenmesi gereken özellikleri nelerdir? DTM 9 modeli ve özellikleri...
09 Haziran 2019 10:02

Türkiye Zeka Vakfı Kurumsal İlişkiler Koordinatörümüz Ezgi Karaşin'in kaleme aldığı bu serimizde sizlere her tip mizaç modeline sahip çocuklara önerilerden, olumlu potansiyellere, olumsuzluğa açık riskli özelliklerden, desteklenmesi/dengelenmesi/öncelenmesi/kazandırılması gereken özelliklere kadar birçok noktadan bahsedeceğiz.

Dokuz Tip Mizaç Modeline göre her insan, dokuz farklı mizaç tipinden biri ile dünyaya gelir. Bu dokuz ayrı tipin hepsinin kendisine göre bir arayışı, yönelimi ve ihtiyaç dili vardır. Mizaç tipleri isimlerini, o mizaç tipindeki bireylerin en temel ihtiyaç ve arayışlarından alır.

DTM 9[Duyumsal-Hareketsel (Fiziksel) Konfor Arayan Mizaç Tipi] Çocuklara Özel Öneriler:

• Acele etmesini istediğiniz durumlar için önleyici strateji belirleyin. 
• İşleri vaktinde bitirmesine yardımcı olmak için düzenli zaman bildirimleri yapın. 
• Sorunlara zamanında müdahale etmesi için yol gösterici olun. 
• Kendi işini kendisinin yapmasını ve sorumluluk almasını destekleyin. 
• İnat ettiği durumlarda gerçek nedenini araştırarak problemi beraberce çözmeye çalışın.

Olumlu Potansiyeller

• Uyumlu
• Barışçıl
• Sabırlı
• Arabulucu
• Bütünleşmeci
• Rutin ve düzeni seven
• Huzur veren
• Uzlaştırıcı
• Sakin
• Yumuşak huylu
• Esnek
• Yargılamayan
• Çatışmaktan kaçınan
• İyimser 
• Kabullenici
• Destekleyici

Olumsuzluğa Açık Riskli Özellikler

• Eyleme geçmekte zorlanan
• Erteleyen ve ihmal eden
• Akışına bırakan
• Hayır demekte zorlanan
• İnatçı & pasif agresif 
• Rahatına fazla düşkün
• Yavaş hareket eden
• Çekingen

Desteklenmesi Yararlı Olan Özellikler

• Bütüncül algılama, algılayıcı olma
• Sakin ve uyumlu olma, çevresiyle bütünleşme
• Barışcıl olma
• Uzlaştırmacı ve arabulucu olma

Dengelenmesi Gereken Özellikler

• Çatışmaktan uzak durma
• Rutini, düzeni sevme ve verimli, tempolu çalışabilme
• Sabırlı olma
• İyimser olma, akışına bırakma, zorlamama

Öncelenmesi Gereken Özellikler

• Tembel/ağırkanlı olma
• Hayır diyememe
• İnatçı olma
• Sorunların kendiliğinden çözüleceğini düşünme, erteleme, müdahale etmeme

Kazandırılması Gereken Özellikler

• Çalışkanlık
• İhtiyaç ve isteklerini açıkça ifade edebilme
• Öfke ve kızgınlığını ifade etme
• Kritize edebilme, eleştirme, itiraz edebilme

Bu yazıda Ebeveyn Benim - Ziya Selçuk, Enver Demirel Yılmaz kitabından yararlanılmıştır.

TÜRKİYE ZEKA VAKFI

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...