BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
17 Mayıs 2019 09:22

17 Mayıs 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı: 30777

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 4 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki Tıp, Diş Hekimliği fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerde yaz aylarında yapılacak yaz okulu eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir. Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler. Ayrıca, değişim programlarıyla başka üniversiteye giden öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler, bulundukları yarıyıl/yıl itibarıyla yükümlü oldukları ancak alamadıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/6/2012

28321

2-

5/2/2013

28550

3-

22/5/2016

29719

4-

28/5/2017

30079

AKADEMİ DÜNYASI

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...