17 TEMMUZ 2019 TARİHLİ VE 30834 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

17 Temmuz 2019 Tarihli ve 30834 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
17 Temmuz 2019 08:40

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 09/07/2019 Tarihli ve 778 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2017/33, K: 2019/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2015/15977 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2016/5490 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2019 Tarihli ve 2016/7425 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

akademidunyasi.net
Bu haberin tüm hakları akademidunyasi.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

AKADEMİ DÜNYASI SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...